FTI

ARBETE MED KAMPANJEN REN ÅTERVINNING

I FTI:s kampanj ”Ren Återvinning” har jag varit med och tagit fram material i kampen mot sopdumpningen. Arbetet har innefattat framtagande av illustrationer, infographics, skyltar, webbdesign, symboler och mycket mer.

Log in with your credentials

Forgot your details?