Kombispel lotter

KOMBISPEL

SKRAPLOTTER OCH LOTTERIER

Jag arbetade under flera år med att utveckla och renodla Kombispels produktutbud av skraplotter och lotterier. Varje säsong och högtid skapades nya rikstäckande kampanjer med butiksmaterial för bland annat Coop, Direkten och Pressbyrån.

Log in with your credentials

Forgot your details?