L’OCCITANE

MATERIAL FÖR BUTIK, ANNONSERING OCH ÖVRIG MARKNADSFÖRING

Jag arbetade med det franska skönhetsvarumärket L’Occitane under flera år och formgav då mycket av deras marknad- och butiksmaterial. Arbetet var mycket varierat då organisationen vid tillfället var i en stark expansionsfas i de nordiska länderna.

Log in with your credentials

Forgot your details?